Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
03/06/2022

Việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (gọi tắt là Trung tâm) đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân...

Việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (gọi tắt là Trung tâm) đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

​ Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC.

Việc thành lập Trung tâm được xem là một bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Trung tâm là nơi tiếp nhận và trả kết quả của hơn 1.490 TTHC; đồng thời, cũng là địa điểm cung cấp thông tin và giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết các TTHC.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian qua, Trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động giải quyết hồ sơ, TTHC. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng CNTT giúp việc giải quyết TTHC thuận lợi, nhanh chóng, hồ sơ được kiểm soát chặt chẽ hơn. Cụ thể, tất cả các hồ sơ TTHC được nhận tại bộ phận một cửa của các đơn vị sẽ được số hóa lên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh. Các TTHC khi được công bố sẽ kèm theo quy trình điện tử (từ khi nhận hồ sơ cho đến khi trả kết quả đều được tích hợp trên phần mềm Một cửa điện tử). Do đó, người dân có thể biết được hồ sơ mình đang ở giai đoạn nào; bộ phận kiểm soát, giám sát TTHC tại Trung tâm cũng có thể kiểm soát được hồ sơ đang ở giai đoạn nào. Nếu hồ sơ trễ hẹn hoặc trễ hẹn do nguyên nhân nào thì cũng có thể giám sát được.

Bà Lê Thị Kim Pha, Phó Giám đốc Trung tâm nhận định, trước đây, việc ứng dụng CNTT đã được thực hiện tại bộ phận một cửa của các đơn vị. Tuy nhiên, từ khi Trung tâm thành lập, hiệu quả rõ rệt nhất của việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC đó là kết quả giải quyết hồ sơ có thời gian đúng hẹn và trước hẹn tỷ lệ đạt cao hơn. Bởi trước đây, dù có thực hiện quy trình điện tử, nhưng việc giám sát chưa được chặt chẽ. Khi tập trung về một đầu mối tại Trung tâm, công tác giám sát sẽ chặt chẽ hơn, đây cũng được xem là một biện pháp để các đơn vị tăng cường công tác giải quyết TTHC. Do quy trình được thực hiện chặt chẽ nên việc giải quyết TTHC cho người dân cũng được nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn.

Song song với việc thực hiện ứng dụng CNTT, Trung tâm còn đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến. Hiện các quầy một cửa của các đơn vị tại Trung tâm đang thực hiện nhận hồ sơ trực tuyến qua phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh. Có một số TTHC của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, công chức của bộ phận một cửa có thể nhận hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Khi nhận hồ sơ trực tuyến, công chức vẫn xử lý như khi nhận hồ sơ trực tiếp, chuyển về đơn vị giải quyết theo thẩm quyền và chuyển trả kết quả cho người dân. Người dân có nhiều cách lựa chọn để nhận kết quả giải quyết TTHC.

Bà Lê Thị Kim Pha chia sẻ: "Khi chấp nhận hồ sơ nộp trực tuyến, công chức tiếp nhận sẽ có phản hồi thông tin để người dân biết hồ sơ đã được nhận và có thể giám sát quá trình giải quyết trên Cổng Dịch vụ công. Thực tế, TTHC được thực hiện tại Trung tâm là 1.490 thủ tục, trong đó có 1.410 thủ tục đã ở mức độ 3, 4. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn hạn chế do nhiều nguyên nhân. Dù việc nộp hồ sơ trực tuyến có thể thực hiện trên nhiều thiết bị thông minh như: Máy tính, điện thoại… Có một số doanh nghiệp sử dụng rất thuận tiện, cá biệt có một số người dân dù có thiết bị thông minh, nhưng không quen sử dụng. Mặt khác, người dân còn có tâm lý thích đến trực tiếp để nộp hồ sơ và hỏi thêm những việc ngoài thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn ít so với TTHC mức độ 3, 4 là khó khăn chung của các ngành. Hiện tại, thủ tục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở tỉnh đã đạt và vượt so với Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến vẫn còn thấp (khoảng 7%)".

Thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được thuận lợi khi thực hiện Dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống trang thiết bị đã được Trung tâm trang bị đầy đủ, song cần thời gian tuyên truyền để người dân nắm sâu hơn và tiếp cận về việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm đang phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện công tác tuyên truyền bằng cách in tờ rơi hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến; thông tin những thuận lợi để người dân tiếp cận và thực hiện TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến. Dự kiến, Trung tâm sẽ thực hiện các video clip hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến để người dân thấy và dễ dàng thực hiện hơn. "Hiện còn một số đơn vị đang hoàn thiện việc công khai tài khoản để người dân thực hiện thanh toán trực tuyến đối với một số TTHC có thanh toán phí. Nếu muốn tạo điều kiện thuận lợi thật sự cho người dân thì phải cần tạo một kênh thanh toán trực tuyến. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có giải quyết TTHC sẽ kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để công bố số tài khoản của đơn vị tích hợp trên phần mềm Một cửa để người dân thanh toán phí trực tuyến" - bà Lê Thị Kim Pha cho biết.

M. Thành

Văn bản mới Văn bản mới