Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai kế hoạch thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" tại huyện Gò Công Đông
03/06/2022

Vừa qua, Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gò Công Đông về kế hoạch triển khai thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" tại huyện Gò Công Đông. Đến dự có ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Đoàn Văn Ngon, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện.

Vừa qua, Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gò Công Đông về kế hoạch triển khai thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" tại huyện Gò Công Đông. Đến dự có ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Đoàn Văn Ngon, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện.

Huyện Gò Công Đông được UBND tỉnh chọn làm thí điểm đi đầu trong thực hiện kế hoạch triển khai mô hình "Chính quyền điện tử" trên địa bàn huyện hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm. Theo kế hoạch, xây dựng thí điểm các dự án, hệ thống thông tin, dịch vụ chính quyền số và cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành đảm bảo đồng bộ; nâng cao chất lượng hạ tầng mạng, đường truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý và cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc triển khai, sử dụng hệ thống Một cửa điện tử liên thông trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp; xây dựng trang điện tử cấp xã, thị trấn; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện; đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; trên 90% hộ gia đình có thiết bị thông minh để truy cập Internet, thực hiện thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; nâng cao chất lượng các dịch vụ di động cho người dân, doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả, năng suất, chất lượng của dịch vụ và sự hài lòng của người dân để cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất.

Tại buổi làm việc, đại diện các Công ty Viễn thông Tiền Giang, Viettel, MobiFone Tiền Giang đã chia sẻ và đề xuất tại các lĩnh vực các đơn vị có thể tham gia vào xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" ở huyện như: Hệ thống quản lý, số hóa dữ liệu các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; ngành Y tế; trật tự an toàn giao thông; hệ thống phát thanh thông minh… Nhằm cung cấp các dịch vụ số sử dụng các công nghệ và công cụ hiện đại.

Việc triển khai thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" trên địa bàn huyện Gò Công Đông sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm. Xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

 Hoàng Minh

Văn bản mới Văn bản mới