Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tài liệu tập huấn Tổ Công nghệ số cộng đồng
09/08/2022

1. Hướng dẫn sử dụng VNPT Money – áp dụng đối với tài khoản Mobile Money (tải về)

2. Video Hướng dẫn sử dụng VNPT Money – áp dụng đối với tài khoản Mobile Money (tải về)

3. Hướng dẫn sử dụng VNPT Money – áp dụng đối với ví điện tử VNPT Pay (tải về)

4. Video Hướng dẫn sử dụng VNPT Money – áp dụng đối với ví điện tử VNPT Pay (tải về)

5. Hướng dẫn sử dụng sàn thương mại điện tử Postmart (tải về)

6. Hướng dẫn Viettel Money (tải về)

7. Video Hướng dẫn Viettel Money (tải về)

8Hướng dẫn sử dụng sàn thương mại điện tử Voso (tải về)

9. Video Hướng dẫn sử dụng sàn thương mại điện tử Voso (tải về)

10. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MobiFone Money (tải về)

11. Video Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MobiFone Money (https://youtu.be/NEukaclVpQ4)

12. Link Web MobiFone  (https://mobifonemoney.vn/)

13. Hướng dẫn TiengiangS (tải về)

14. Hướng dẫn nền tảng Cốc cốc (tải về)

15. Hướng dẫn nộp hồ sơ online thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia (tải về)

16. Hướng dẫn nộp hồ sơ online thanh toán qua cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang (tải về)

17. Phổ cập kỹ năng số cộng đồng - Bộ Thông tin và Truyền thông (tải về)

18. Hướng dẫn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt đối với thủ tục hành chính có phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. (tải về)

Văn bản mới Văn bản mới