Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy tăng cường tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử
03/06/2022

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy đã và đang chỉ đạo các ngành cũng như các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số và nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI trên địa bàn huyện. Qua đó, nhằm nâ...

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy đã và đang chỉ đạo các ngành cũng như các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số và nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI trên địa bàn huyện. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời mang lại sự hài lòng trong nhân dân.

Huyện Cai Lậy hướng tới mục tiêu nâng cao sự hài lòng trong nhân dân.

Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp, người dân hiểu, nắm rõ thông tin và tiếp cận thực hiện các Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)… Chính vì thế, thời gian qua, UBND huyện Cai Lậy đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân. Trong đó, chú trọng nội dung và hình thức tuyên truyền sao cho hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, huyện cũng kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến được gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị với kết quả đạt được và lấy sự hài lòng của người dân, đơn vị làm thước đo đánh giá kết quả.

Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục triển khai dịch vụ bưu chính công ích và tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, thời gian qua, số lượng nộp hồ sơ trực tuyến còn chưa cao, với nhiều lý do như: Nhiều người dân không có điều kiện trang bị máy vi tính hoặc không sử dụng thường xuyên và không có máy scan kết nối với Internet, người dân còn e ngại tính hiệu quả của các loại hình dịch vụ này…

Việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp và tăng tính công khai, minh bạch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. 

Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy cho biết: "Huyện cần thực hiện nghiêm túc trong việc giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm, ý kiến. Từ đó, mức độ, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với hoạt động phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước dần được chuyển biến tốt hơn".

Thời gian tới, UBND huyện Cai Lậy sẽ chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan, đơn vị trực tiếp hướng dẫn nhân dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến; thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý lên Trang thông tin điện tử huyện. Đồng thời, rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính lên dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; chủ động phối hợp với Bưu điện huyện đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hùng Huy

Văn bản mới Văn bản mới