Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hướng đến tích hợp thanh toán trực tuyến
03/06/2022

Ứng dụng CNTT là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính của mỗi địa phương, trong đó có Tiền Giang. Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính, trong thời gian qua tỉnh cùng với các ngành, địa phương đã tập trung ứng dụng CNTT trên nhiều lĩnh vực. Điểm nổi bật là UBND tỉnh đã ban hành quy chế nhận, gửi, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các kế hoạch tổ chức thực hiện đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ứng dụng CNTT là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính của mỗi địa phương, trong đó có Tiền Giang. Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính, trong thời gian qua tỉnh cùng với các ngành, địa phương đã tập trung ứng dụng CNTT trên nhiều lĩnh vực. Điểm nổi bật là UBND tỉnh đã ban hành quy chế nhận, gửi, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các kế hoạch tổ chức thực hiện đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh toán không dùng tiền mặt đang được khuyến khích thực hiện.

Liên quan đến mục tiêu xây dựng Chính quyền số, trong thời gian qua các sở, ngành có liên quan tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hiệu chỉnh Đề án theo ý kiến góp ý của Cục Tin học hóa; đồng thời, triển khai thí điểm Chính quyền số theo Kế hoạch 219 ban hành ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh, song song với việc thực hiện các dự án CNTT trên địa bàn tỉnh.

Riêng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến nay đã đạt 95% văn bản đến, đi được chuyển trên môi trường mạng trong nội bộ các cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Đến nay, hệ thống kết nối quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản quốc gia đã có thể gửi nhận liên thông 4 cấp (các sở, ngành tỉnh có thể gửi, nhận văn bản liên thông đến Bộ, ngành Trung ương). Ngoài ra, việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp cũng được tỉnh tập trung thực hiện và mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp…

Một trong những mục tiêu sắp tới trong việc thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính, bên cạnh các nội dung đã và đang được triển khai, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng Chính quyền điện tử; tích hợp thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ của tỉnh; triển khai xây dựng và áp dụng các phần mềm (App) phục vụ công tác quản lý và tương tác với cá nhân, tổ chức…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang năm 2020 theo kế hoạch được ban hành tại Quyết định 593 ngày 6-3-2020 của UBND tỉnh…                                                    

A.P (Nguồn: Báo Ấp Bắc)

Văn bản mới Văn bản mới