Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Họp trực tuyến thẩm định Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang
03/06/2022

Sáng ngày 03/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Sáng ngày 03/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Tại điểm cầu tỉnh, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp, cùng thành viên Hội đồng thẩm định họp trực tuyến với Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin - Cục Tin học hóa tại điểm cầu Hà Nội.

Theo đề án, mục tiêu tổng quát là phát triển Chính quyền số theo hướng Chính quyền tương tác, minh bạch, hoạt động hiệu quả, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cung cấp các dịch vụ số mới dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời, tỉnh Tiền Giang xác định tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Nhóm 1: Hình thành nền tảng số quản lý, vận hành, khai thác chính quyền số; Nhóm 2: Hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các cơ sở dữ liệu dùng chung; Nhóm 3: Xây dựng ứng dụng số phục vụ người dân, doanh nghiệp; Nhóm 4: Xây dựng, nâng cấp các ứng dụng số trong hoạt động nội bộ cơ quan hành chính Nhà nước. Đề án được triển khai 03 giai đoạn, trong đó, có 11 danh mục dự án triển khai giai đoạn 2020 - 2021; 39 danh mục dự án giai đoạn 2022 - 2025 (giai đoạn số hóa) và 26 danh mục dự án giai đoạn 2026 - 2030 (giai đoạn chuyển đổi số và tích hợp). Tổng mức đầu tư cho dự án trên 990 tỷ đồng.

Tại hội thảo, đơn vị tư vấn trình bày Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tiếp thu, giải trình ý kiến phản biện và ý kiến các sở, ngành đóng góp để hoàn chỉnh Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại buổi họp, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư) và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh, bổ sung các nội dung thống nhất, đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về việc đồng bộ cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực quản lý điều hành công nghệ thông tin và nguồn kinh phí thực hiện…

Được biết, tỉnh Tiền Giang là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng Đề án Chính quyền số.

Phương Thanh

Văn bản mới Văn bản mới