Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020: Đảm bảo thông tin "đúng, đủ, sạch, sống"
03/06/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (gọi tắt là Đề án 896) giai đoạn 2013 - 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, điểm cầu chính tại trụ sở Chính phủ kết nối 63 điểm cầu của Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (gọi tắt là Đề án 896) giai đoạn 2013 - 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, điểm cầu chính tại trụ sở Chính phủ kết nối 63 điểm cầu của Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 896, đến nay, có 57/57 (100%) nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành, quá trình triển khai thực hiện đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn nổi bật, nhất là nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến giấy tờ công dân. Kết quả của Đề án 896 đã tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính (CCHC), xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp căn cước công dân đến nay đã được thực hiện theo đúng tiến độ. Tính đến ngày 05/3/2021, tổng số nhân khẩu thường trú cả nước là 98.736.106 nhân khẩu. Trong đó, đã thu thập được 86.603.192 phiếu DC01 của 59/63 địa phương; chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu được 04 địa phương; cập nhật được 16.050.224 phiếu DC02. Bộ Công an đã hướng dẫn, chỉ đạo Công an các địa phương tổ chức 6.000 lượt kiểm tra, phúc tra bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư "đúng, đủ, sạch, sống". 

Về kết quả thực hiện Đề án 896 tại tỉnh Tiền Giang, lực lượng Công an đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức công tác thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh được 1.927.537 phiếu DC01/1.979.570 nhân khẩu; Sở Tư pháp đã cấp số định danh cá nhân cho 33.496 trẻ em khi đăng ký khai sinh và có 1.998 TTHC được đăng tải trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang (http://dichvucong.tiengiang.gov.vn).

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương đã nêu lên những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020 và đã kiến nghị các giải pháp để thực hiện Đề án 896 trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh cao những đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020. Đến nay, các nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, quá trình triển khai thực hiện Đề án 896 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư hướng đến nền kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc chủ quan cần sớm được khắc phục.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa quan trọng là năm tiếp tục đưa Đề án 896 vào thực tiễn để hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Trong thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đảm bảo dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình kết nối với các Bộ, ngành, địa phương, góp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hướng đến xây dựng nền kinh tế số, xã hội số; hoàn thành việc mở rộng kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để chia sẻ cho các Bộ, ngành, địa phương khai thác sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC; tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an; tăng cường kết nối liên thông, tương tác và cung cấp các dịch công có hiệu quả giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp, tổ chức chính trị - xã hội liên quan.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình triển khai 02 Dự án đảm bảo sự đồng bộ, kết nối trong xây dựng Chính phủ điện tử; đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để đảm bảo kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực CNTT, trang bị kỹ năng số cần thiết cho cán bộ, nhân viên thích ứng với môi trường mạng để vận hành, phát triển các hệ thống phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy quản trị điện tử, ứng dụng CNTT nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng phạm vi hoạt động của Chính phủ điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đang cung cấp để đề xuất nâng cấp dịch vụ công lên mức độ 3, 4 phù hợp với điều kiện và khả năng đáp ứng trong thực tiễn; tiếp tục nâng cấp hoàn thiện Cổng dịch vụ công, đảm bảo tốt công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC theo thời gian thực, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu, giải pháp xác thực an toàn thông tin đồng bộ, trạng thái tiến độ giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được đề ra tại kế hoạch hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành để hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong thời gian tới.

Phương Thanh

Văn bản mới Văn bản mới